Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian (PTPB)

Objektif

1. Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.
2. Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
3. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata pelajaran.
4. Menanam kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidikan.
5. Mengembangkan potensi individu pelajar melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan.
6. Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketerampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan.
7. Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidikan yang lebih berkesan.
8. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran.
9. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden, cekap dan berkesan.
10. Membina perhubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat.


Fungsi

1. Menyedia dan membina bahan pelbagai media dan inovasi Menyebar bahan pelbagai media ;
2. Memberi khidmat kemahiran teknologi dan media ;
3. Mengurus pelaksanaan program ICT di Sekolah ;
4. Mengurus perkhidmatan pentadbiran dan pengurusan kewangan PTPB dan PKG ; dan
5. Melaksanakan dasar pendidikan dan kerja berpasukan dengan rangkaian KPM,  BTP,  BTPN,  PTPB, dan PKG, serta Sekolah .