1. Merancang, mengurus, menyelaras, melaksana, memantau dan menilai program latihan untuk staf BTP dan cawangan selaras dengan Program Pembangunan Sumber Manusia;
2. Merancang, mengurus, menyelaras, melaksana, memantau dan menilai ‘program nilai’, serta pra persaraan untuk meningkatkan kualiti kerja serta persediaan untuk persaraan dalam kalangan staf BTP dan cawangan;
3. Mengurus, menyelaras dan memantau program Latihan Industri / Praktikum Pelatih dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA);
4. Mengurus dan menyelaras program latihan/lawatan luar negara (peruntukan one-off luar negara) untuk pegawai BTP dan cawangan; dan
5. Merancang dan menyelaras proses akreditasi di peringkat KPM terhadap kursus-kursus yang dilaksanakan oleh BTP dan cawangan.