1. Sektor Kejuruteraan
2.
Sektor Pembestarian Sekolah
3.
Sektor Pembangunan Kapasiti Profesionalisme
4. Sektor Pengurusan Aplikasi Pendidikan
5. Sektor Pengurusan Literasi Teknologi Pendidikan
6. Sektor Pengurusan Pentadbiran
7. Sektor Penyiaran Pendidikan
8. Sektor Pengurusan Strategik
9. Sektor Repositori dan Rangkaian
10. Sektor Resos Pembelajaran
11. Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pendidikan