Pengenalan

Sektor Pengurusan Pentadbiran adalah salah satu sektor yang diwujudkan dalam penstrukturan semula BTP pada 16 Julai 2009 untuk melaksanakan urusan perkhidmatan dan pentadbiran BTP dan cawangan.