1. Data Inventori Komputer BTP – Permohonan ICT
2. e-mail BTP
3. e-Penyata Gaji dan Laporan
4. Malaysian Grid for Learning (MyGfL)
5. Pusat Maklumat Setempat Pendidikan Khas (PMSPK)
6. Online Office Integrated System (ofisBTP)
7. Sistem Automasi Penarafan Pusat Sumber Bersepadu (iQ-PSS)
8. Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia(HRMIS)
9. Sistem Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah (SSPICTS)
10. Sistem Pemantauan Perjawatan
11. Sistem Pemantauan Projek – Pusat Akses
12. Sistem Pengurusan Aset
13. Sistem Pengurusan Bahan (E-SPB)
14. Smart_School_Qualification_Standards_(SSQS)
15. Sistem Tempahan Bilik Mesyuarat BTP
16. Support Ticketing System (STS)