Kami warga Bahagian Teknologi Pendidikan dengan penuh tekad dan iltizam, berjanji menyempurnakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kami untuk :-


Mengambil tindakan terhadap aduan masalah  ICT KPM di sekolah dalam tempoh dua (2) hari bekerja.
Membangun dan membekalkan 500 judul bahan sokongan PdP ke sekolah dalam tempoh setahun.
Memberi khidmat bantu dan nasihat kepakaran dalam pengurusan Pusat Sumber  Sekolah kepada  750 buah sekolah dalam tempoh setahun.
Menyiarkan bahan pendidikan di portal EduWebTV dalam bentuk audio dan video bagi kegunaan pembelajaran kendiri murid serta membantu guru dalam PdP dibilik darjah.
Membantu sekolah untuk mencapai tahap minimum tiga bintang berdasarkan Smart School Qualification Standard dalam tempoh setahun.