Kami warga Bahagian Teknologi Pendidikan dengan penuh tekad dan iltizam, berjanji menyempurnakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kami untuk :-

-
Mengambil tindakan terhadap aduan masalah  ICT KPM di sekolah dalam tempoh dua (2) hari bekerja.
- Membangun dan membekalkan 500 judul bahan sokongan PdP ke sekolah dalam tempoh setahun.
- Memberi khidmat bantu dan nasihat kepakaran dalam pengurusan Pusat Sumber  Sekolah kepada  750 buah sekolah dalam tempoh setahun.
- Menyiarkan bahan pendidikan di portal EduWebTV dalam bentuk audio dan video bagi kegunaan pembelajaran kendiri murid serta membantu guru dalam PdP dibilik darjah.
- Membantu sekolah untuk mencapai tahap minimum tiga bintang berdasarkan Smart School Qualification Standard dalam tempoh setahun.