1. Merancang, melaksana, memantau,  menilai dan mengurus keperluan dasar teknologi pendidikan.
2. Merancang dan menyelaras inisiatif ICT dalam pendidikan  serta menyedia, melaksana dan memantau perkhidmatan  sokongan ICT untuk pengajaran dan pembelajaran.
3. Merancang, menyelaras, melaksana, memantau dan menilai pembestarian sekolah.
4. Merancang, menyedia, menerbit dan menerbit bahan pengajaran dan pembelajaran  dalam pelbagai media.
5. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana  program literasi maklumat dan teknologi pendidikan serta pembangunan Pusat Sumber Sekolah.
6. Menyebar dan membudaya penggunaan bahan sokongan pengurusan pendidikan serta  pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan melalui pelbagai pelantar.
7. Melaksana,memantau dan  menilai penggunaan teknologi pendidikan dalam  pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah.
8. Menyediakan perkhidmatan kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi dan kreativiti  teknologi pendidikan di sekolah.