1. Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) 

2. Penyenggaraan ICT Sekolah KPM
3. Projek Makmal Komputer
4. Pusat Akses Sekolah