Sila tinggalkan email anda didalam mesej untuk digunakan ketika proses maklumbalas

Peta Google

Peta

Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Pesiaran Bukit Kiara
50604  Kuala Lumpur

btpkpm@moe.gov.my

603-20818001/7777

603-20817788
 Direktori BTP Mac_2016