1.
Membudayakan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi peningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru yang berterusan.
2. Memberi khidmat-bantu kepada murid dan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan.
3. Mencari alternatif-alternatif baru teknologi pendidikan yang sesuaiĀ  bagi kegunaan murid dan guru.
4. Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan akses sumber ilmu kepada murid dan guru.
5. Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemudahan pusat sumber bagi menyokong peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran.