Perkhidmatan meja bantuan HP MultiSeat secara waranti telah berakhir pada 31 Disember 2016.
Sekiranya terdapat aduan kerosakan, pihak sekolah perlu menghubungi BTPN / PKG masing-masing mengikut
Garis Panduan Penyenggaraan Peralatan ICT Sekolah KPM.
Sekian, terima kasih.